Menu

みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ

 • 〒232-0024 Yokohama Shi Minami-Ku Urafune- Cho 3-46
  Urafune Fukugo Fukushi Shisetsu 10F
  1. Pagrehistro sa
   salitang wikang hapon045-232-9544
  2. Pagrehistro sa
   salitang banyaga045-242-0888
  • みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ
  • みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ
  • みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ
  • slide 07
  • みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ
  • みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ
  • みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ
  • slide 08

ホーム

Ang Minami Lounge ay ang pinakabuod na lugar para sa pangmamamayang aktibidades at mga gawaing pangmultikultura

Minami Citizen's Activity at Multicultural Lounge (Minami Lounge) ay ang lugar na maaari kang kumunsulta/tumanggap ng mga
impormasyon tungkol sa pangmamamayang aktibidades,humiram ng kuwarto o lugar para sa grupong gawain,tumanggap ng impormasyon
at payo tungkol sa pang araw- araw na pamumuhay (Para sa mga dayuhang residente) at magrehistro/magpadala/sumuporta sa mga
aktibidades ng mga boluntaryo na may kinalaman sa Multikulturang mga aktibidad.

Ang kasaysayan o pagbuo ng Minami Lounge

Multikultura

Ang Minami Lounge ay nagbibigay ng mga impormasyon,mga pagpapayo ukol sa pang araw-araw na pamumuhay ng mga dayuhang residente ng
distrito,kunsultasyon na may kasamang tagasalin,magpakilala ng mga boluntaryo na makakapagpakilala ng kanilang bansa at mga bagay na may kinalaman sa
pangmultikulturang aktibidades.

image 15

Ang tanggapan para sa kunsultasyon ng mga dayuhan

Nagbibigay kami ng impormasyon at kunsultasyon layunin sa pang araw-araw na pamumuhay sa iba't-ibang salita sa mga dayuhang naninirahan sa distrito

Basahin ang mga detalye

image 01

Kunsultasyon sa mga dalubhasa na may kasamang tagasalin (walang bayad)

Dalubhasa sa mga legal na bagay,pangresidenteng kalagayan (Resident Status) at edukasyon ay puwedeng kumunsulta na may tulong ng tagasalin sa tagalog

Basahin ang mga detalye

image 16

Suportang pag-aaral para sa mga bata

Nihongo at suportang pag-aaral na ginagawa sa iba't-ibang paraan para sa Elementarya at Junior High School na mga mag-aaral na galing ng ibang bansa

Basahin ang mga detalye

image 17

Mga klase para sa pag-aaral ng wikang hapon

Ang mga klase ng wikang hapon ay isinasagawa ng mga klase ng boluntaryo na nakarehistro sa Minami Lounge at isinasagawa sa Minami Ward

Basahin ang mga detalye

みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ

 • Urafune Fukugo Fukushi Shisetsu 10F, 3-46 Urafune -Cho, Minami-Ku Yokohama
  232-0024 @
  1. Tawag o pagrehistro sa wikang hapon045-232-9544
  2. Tawag o pagrehistro sa ibang wika045-242-0888
Pagbukas ng araw Bukas araw-araw liban sa mga saradong araw (bukas sa panahon ng bakasyon)
Oras ng pagkunsulta at pagrehistro 9:00~17:00
Mga araw na sarado Sarado tuwing pangatlong Lunes ng buwan, Disyembre 29 hanggang Enero 3

Copyright© みなみ市民活動・多文化共生ラウンジAll Rights Reserved. login