Menu

Patalastas - みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ

 • 〒232-0024 Yokohama Shi Minami-Ku Urafune- Cho 3-46
  Urafune Fukugo Fukushi Shisetsu 10F
  1. Pagrehistro sa
   salitang wikang hapon045-232-9544
  2. Pagrehistro sa
   salitang banyaga045-242-0888

Patalastas

Minami no Kaze No.44 isyu ay inilabas na

Category: お知らせ Published: Friday, 14 January 2022

Ang pinakabagong Minami no Kaze (No.44) ay inilabas na.

Ang pangunahing mga artikulo ay "Seijinshiki"

(Coming of Age Ceremony) at "Minna no "Wa!" Festa". 

Mayroon din ibang artikulo.  Ang Newsletter ay inilathala sa

Easy Japanese, English, Chinese,Tagalog at Thai. 

Makikita ang Newsletter sa pamamagitan ng link sa ibaba.

 

Tagalog

Sa Enero 19 (Miyerkules) isang pagtitipon ang gaganapin para sa mga dayuhang nagpapalaki ng bata

Category: お知らせ Published: Friday, 07 January 2022

Isang pagtitipon ang aming gagawin sa Enero19 (Wed.) 

para sa mga dayuhan na nagpapalaki ng bata.

Ang sentro ng paksa ay ukol sa buhay nursery

at kindergarten,ano ang dapat ihanda,mga 

kaganapan at pagkain.Ang pagpapaliwanag

ay sa English,Chinese at madaling Nihongo.

Meron din Japanese reading book at kantahan 

ng Japanese song para sa mga bata.

 

Pindutin lamang ito para sa mga detalye. 

 

 

 

Minami no Kaze pang No.43 ay inilabas na

Category: お知らせ Published: Friday, 29 October 2021

Ang pinakabagong Minami no Kaze (No.43) ay inilabas na. Ang pangunahing na paksa ay

tungkol sa pagbisita sa Minami Ward sa Health Checkup ng mga sanggol at ang

"Minna no Wa Festa" 2021. Meron din mga iba-ibang artikulo. Ang Newsletter ay inilabas

sa madaling Japanese, English, Chinese, Tagalog at Thai. Makikita ang Newsletter sa link

sa ibaba.

 

Tagalog

Tungkol sa Paggamit ng Meeting Corner

Category: お知らせ Published: Friday, 01 October 2021

Magagamit muli ang Meeting Corner simula Oct.1 (Biyernes)

Para maiwasan ang COVID-19, hinihiling namin ang patuloy

ninyong kooperasyon sa mga sumusunod:

 

● Bago gamitin ang Meeting Corner, mangyaring ipaalam sa

   opisina ng Minami Lounge.

● Pagkatapos gamitin ang Meeting Corner mangyaring isanitize 

  ang mga gamit.

● Mangyaring iwasan ang paggamit sa lamesa ng mahabang oras.

Napili na ang magiging orihinal na LOGO mark ng Minami Lounge

Category: お知らせ Published: Sunday, 20 June 2021

 

Napili na ang magiging orihinal na LOGO mark ng Minami Lounge!

 

minamilouge2

 

 

129 katao ang sumali sa botohan para piliin ang LOGO ng Minami Lounge

na ginanap March 20 hanggang May 20.

Ang nasa itaas na LOGO ang may pinakamataas na boto at siyang nanalo.

Maraming tao ang sumali sa pagboto para pumili ng LOGO.

Marami pong Salamat Sa inyong participasyon.

Pagbabago sa Lounge dahil sa Deklarasyon ng “STATE of EMERGENCY”

Category: お知らせ Published: Wednesday, 20 January 2021

 

 

Para maiwasan ang pagkalat ng Novel Coronavirus,

babaguhin ang mga sumusunod hanggang  Feb. 7  (Lingo.). 

Maaari pa itong palawigin pag nagpatuloy ang sitwasyon.

 • Ang kapasidad ng gagamit sa bawat kuwarto ay magiging kalahati.

Kenshushitsu 17 katao  

Kenshushitsu 6 katao 

Kenshushitsu 8 katao 

Tamokutekishitsu 12 katao 

 • Iwasan ang pag-inom at pagkain sa Lounge.
 • ●Ang Meeting Corner ay maaaring gamitin hanggang 20:00 Lunes ~ Sabado

 (Lingo 17:00).

Karaniwan pa rin ang bukas at operasyon ng Minami Lounge. 

   Ang aming bukas ay 9:00 ng umaga hanggang 17:00 ng hapon.

Pagbabago sa Lounge dahil sa STATE of EMERGENCY

Category: お知らせ Published: Friday, 15 January 2021

Para maiwasan ang pagkalat ng Novel Coronavirus,

babaguhin ang mga sumusunod hanggang 

Feb. 7  (Lingo.).  Maaari pa itong palawigin pag nagpatuloy ang sitwasyon.

 • Ang kapasidad ng gagamit sa bawat kuwarto ay magiging kalahati.

Kenshushitsu 17 katao  

Kenshushitsu 6 katao 

Kenshushitsu 8 katao 

Tamokutekishitsu 12 katao 

 • Iwasan ang pag-inom at pagkain sa Lounge.
 • ●Ang Meeting Corner ay maaaring gamitin hanggang 20:00 Lunes ~ Sabado

 (Lingo 17:00).

Karaniwan pa rin ang bukas at operasyon ng Minami Lounge. 

Ang aming bukas ay 9:00 ng umaga hanggang 17:00 ng hapon.

Ukol sa Paggamit sa Meeting Corner at mga Kuwarto sa Minami Lounge

Category: お知らせ Published: Tuesday, 13 October 2020

Ukol sa Paggamit sa Meeting Corner at mga Kuwarto sa Minami Lounge

 • Muling binuksan at maaari na uling gamitin ang meeting corner.

Mangyaring sumunod sa mga patakaran para maiwasan ang 3Cs ( Saradong Espasyo /

Mataong Lugar / Pagkakadikit – dikit ) kapag gumagamit ng meeting corner.

・Dalawang tao lamang ang maaaring umupo sa bawat mesa ( Inilagay ang partisyon sa

bawat mesa para maiwasan ang impeksyon sa talsik ng laway. )

・Mangyaring ipagbigay alam sa lounge office bago gamitin ang meeting corner.

・Iwasan ang matagal na paggamit sa mesa.

 • ●Ang kapasidad ng kuwarto ay magbabago “magiging kalahati na lamang sa dating kapasidad
 • nito” para“ sundin ang isang metro 1m na physical distance sa paggamit ng kuwarto”.

Simula June 1 (Lunes) Minami Lounge Ay Muling Magbubukas

Category: お知らせ Published: Friday, 29 May 2020

Para maiwasan ang impeksyon sa Novel Coronavirus, pakiusap na sundin ang mga sumusunod na alituntunin bago pumasok sa lounge.

※Para sa inyong mga kamay at daliri; mangyaring gamitin ang antiseptic solution na nakahanda sa lounge.
※ Gumamit ng MASK at isipin ang iba kung ikaw ay uubo.
※ Ang dami ng ipapagamit na kuwarto ay magiging kalahati at
ang meeting corner ay pansamantalang sarado.

 

For more information, please click here.

 

 

Copyright© みなみ市民活動・多文化共生ラウンジAll Rights Reserved. login