Menu

Tanggapan para sa kunsultasyon ng mga residenteng dayuhan - みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ

 • 〒232-0024 Yokohama Shi Minami-Ku Urafune- Cho 3-46
  Urafune Fukugo Fukushi Shisetsu 10F
  1. Pagrehistro sa
   salitang wikang hapon045-232-9544
  2. Pagrehistro sa
   salitang banyaga045-242-0888

Tanggapan para sa kunsultasyon ng mga residenteng dayuhan

Tutulungan namin kayong mamuhay ng maginhawa  sa inyong distrito

image 15

Ang tanggapan para sa kunsultasyon ng mga dayuhan sa Minami Lounge ay sumusuporta sa mga dayuhan ng distrito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga impormasyon sa pamumuhay
sa iba't-ibang wika

 

Nagpapakilala rin kami ng mga boluntaryong tagasalin -wika o interpreters (may mga kundisyon)

 

(Magtanong sa Minami Lounge tungkol sa pamamaraan ng paghiling/pagrehistro)

Ang kunsulta sa iba't-ibang lenguahe ay magkakaiba ng araw. Para sa mga detalye mangyaring tingnan ang mga sumusunod na impormasyon sa pakikipag-ugnayan

Impormasyon para sa tanggapan ng kunsultasyon

Telepono

Wikang hapon 045-232-9544
Ibang Wika 045-242-0888(*Mangyaring kumpirmahin ang kaukulang araw sa bawat wika)

Kaukulang Araw at Wika

LunesMartesMiyerkulesHuwebesBiyernesSabadoLinggo
Intsik Intsik Intsik
Ingles
Intsik
Thai
Intsik
Tagalog
Intsik Intsik

 

※Lahat ng oras ng serbisyo ay mula alas 9:00 ng umaga hanggang alas 5:00 ng hapon

Copyright© みなみ市民活動・多文化共生ラウンジAll Rights Reserved. login