Menu

Kunsultasyon sa mga dalubhasa na may tulong ng tagasalin (walang bayad) - みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ

 • 〒232-0024 Yokohama Shi Minami-Ku Urafune- Cho 3-46
  Urafune Fukugo Fukushi Shisetsu 10F
  1. Pagrehistro sa
   salitang wikang hapon045-232-9544
  2. Pagrehistro sa
   salitang banyaga045-242-0888

Kunsultasyon sa mga dalubhasa na may tulong ng tagasalin (walang bayad)

Ang mga dalubhasa at tagasalin ay makakatulong sa iyo sa paglutas ng mga problema

image 01

Ang mga dalubhasa sa bawat larangan ay tutulong sa paglutas ng mga mahihirap na problema na natatangi sa mga dayuhan. Maaring humingi ng tagasalin.

Mangyaring magpareserba isang lingo bago ang kunsulta

Reserbasyon . Telepono para sa kunsulta sa dalubhasa may tagasalin sa tagalog (walang bayad)

045-232-9544(wikang hapon)

045-242-0888(Ibang Wika)[Bukas na Oras] alas 9:00ng umaga ~alas 5:00ng hapon

Mga bagay na maaring ikunsulta

PangalanBagay o KategoryaAraw at OrasSamahang Nagtutulungan
Kunsulta sa mga legal na bagay Paghihiwalay kasal ng magkaibang lahi/Kustodyo sa bata/Karapatan sa Pagpapalaki ng bata/Pamana/Aksidente sa daan at iba pang mga problema Pangalawang Huwebes
13:30~15:30

Samahan ng

Kanagawa Bar

Kunsulta ng Panantilio residente Pagkuha/Pagbabago/Pagpapahaba ng/Pagpapapunta/Pagdadala Pananatili/Ekstensiyon/Pagtatayo ng Kompanyang kamag-anak Pangatlong Huwebes
13:30~15:30
Kanagawa Abogadong Administratibo
Kunsulta sa Edukasyon Tungkol sa Buhay Eskuwela/Kunsulta sa Pagpasok sa High School Pang-apat na Huwebes
13:30~15:30
Multikultural na Edukasyon Network Kanagawa

Copyright© みなみ市民活動・多文化共生ラウンジAll Rights Reserved. login